actualitat

Jo, com a sofert ciutadà que veu com els impostos que paga s'escolen en bona part per l'aigüera de la corrupció, reclamo, front a la reacció corporativista de la classe política intentant justificar injustificables comportaments en sessió parlamentaria, de l'ús de les eines que posem a la disposició de ses senyories per exercir el seu treball, saber que el seu ús és el correcte en tot moment.

Pagar per fer el que s'ha de fer. Així és com estem incentivant els adolescents a que assumeixin les responsabilitats que per l'edat els toquen. Anar a escola, sense anar més lluny, a França acabarà sent una qüestió de mèrit que generarà, si s'acompleixen els objectius marcats d'assistència a les aules, un premi a final de curs d'uns 10.000,00€ per emprar-los en activitats del grup, viatges, etc.

En el moment en que vaig connectar la tele de l'hospital veient tot el que havien preparat des de la Plaça de Oriente de la capital, vaig tenir el clar pressentiment, de que Madrid no seria l'escollida per a organitzar els jocs del 2016. En mig de raons lògiques com que els jocs del 2012 es celebren a Londres i per tant les següents sempre canvien de continent, altres menys tangibles menys explicables m'ho feien evident, allò que des de la capital es coneix com a "pálpito".